Sonari za pecanje

Sonar preko sonde koja se nalazi u vodi emituje zvučne talase na određenim frekvencijama, taj zvuk putuje kroz vodu, nailazi na prepreke, udara u njih, odbija se i vraća se prema sondi sonara koja ga hvata, a na osnovu vremena koje je proteklo od slanja do vraćanja, procesor sonara (na osnovu moćnog softvera i preciznih algoritama) na svom displeju na taj način dobijene informacije i prikazuje u vidu slike dna, prepreka, ribe i svega od čega se zvuk odbija.

Sonari za pecanje

Sonar preko sonde koja se nalazi u vodi emituje zvučne
talase na određenim frekvencijama, taj zvuk putuje kroz vodu,
nailazi na prepreke, udara u njih, odbija se i vraća se prema
sondi sonara koja ga hvata, a na osnovu vremena koje je
proteklo od slanja do vraćanja, procesor sonara (na osnovu
moćnogsoftvera i preciznih algoritama) na svom displeju na
taj način dobijene informacije i prikazuje u vidu slike dna,
prepreka, ribe i svega od
čega se zvuk odbija.