Sonar za ribolov – vodič za odabir

Kako sonari za pecanje funkcionišu? Svaki sonar se u principu (pojednostavljeno rečeno) sastoji od dva dela – displeja (head unit) i sonde koja se nalazi u vodi (pričvršćena za čamac ili na nekom nosaču). Međusobno su povezani kablom, a sonar se napaja sa izvora struje od 12V (akumulator). Sonar preko sonde koja se nalazi u […]